YorkshireEng-lân pak-pō͘ ê le̍k-sú kūn (historic county), tē-lí kiam bûn-hòa siōng ê khu-ōe. I ē-té si̍t-chè hêng-chèng khu ū North Yorkshire, South Yorkshire, West Yorkshire kap East Riding of Yorkshire.

Yorkshire