Lâm Slav Siā-hoē-chú-gī Liân-pang Kiōng-hô-kok

Lâm Slav Siā-hoē-chú-gī Liân-pang Kiōng-hô-kok
Lâm Slav Siā-hoē-chú-gī Liân-pang Kiōng-hô-kok ê kî-á
LocationYugoslavia.png

Lâm Slav Siā-hoē-chú-gī Liân-pang Kiōng-hô-kok (1963 nî - 1992 nî) sī 1 ê tiàm tī Balkan Poàn-tó téng-koân, bô-tī-leh ê liân-pang kok-ka. 1992 nî thiah-khui, chiân-chò Serbia kap Montenegro (taⁿ Serbia kap Montenegro), Croatia, Slovenia, Macedonia Kiōng-hô-kok, Bosnia kap Herzegovina, Kosovo.

Former Yugoslavia Map.png