Thó-lūn:Guatemala

新增話題
進行的討論
(Tùi 瓜地馬拉 choán--lâi)

瓜地馬拉Siu-kái

瓜地馬拉共和國 (西班牙語República de Guatemala)是中美洲太平洋加勒比海的國家,伊北方是墨西哥,東北方是貝里斯,啊東南爿有宏都拉斯薩爾瓦多

基本資料Siu-kái


外部連結Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 瓜地馬拉

返回 "Guatemala" 頁面。