Thó-lūn:Guam

進行的討論
(Tùi 關島 choán--lâi)

關島Siu-kái

關島,(查莫洛語(Chamoru):Guahan; 英語Guam日本話:グアム準州)是美國太平洋頂懸的一个島兼依賴地,府城是哈加納(查莫洛語:Hagåtña; 英語也叫做阿卡納(Agaña))。

基本資料Siu-kái


返回 "Guam" 頁面。