1684 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1684 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1674 · 1675 · 1676 · 1677 · 1678 · 1679 · 1680
1681 · 1682 · 1683 · 1684 · 1685 · 1686 · 1687
1688 · 1689 · 1690 · 1691 · 1692 · 1693 · 1694 ...

Sū-kiāⁿ修改

Tián-lám修改

Chok-phín修改

Ti̍t-chióng修改

Jîn-bu̍t修改

Chhut-sì修改

Kòe-sin修改

Chham-khó修改

Siong-koan修改