1677 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1677 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1667 · 1668 · 1669 · 1670 · 1671 · 1672 · 1673
1674 · 1675 · 1676 · 1677 · 1678 · 1679 · 1680
1681 · 1682 · 1683 · 1684 · 1685 · 1686 · 1687 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Tián-lámSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái