Bí-kok léng Samoa

(Tùi Bí-kok Samoa choán--lâi)

Bí-kok léng Samoa (米國領--, Samoa-gí: Amerika Samoa, Eng-gí: American Samoa), Bí-kok tiàm-tī lâm Thài-pêng-iûⁿ ê 1-tè léng-thó͘, tī Samoa-kok ê tang. Ki-su̍t-siōng lâi kóng, sī bōe-cho͘-chit ê léng-thó͘ (unorganized territory), chóng--sī tùi 1967 nî khai-sí, chit-kóa-á tó-sū tō ū in-ê chū-tī-koân.

Bí-kok léng Samoa
American Samoa
Amerika Sāmoa
Bí-kok léng Samoa ê kî-á
kî-á
Bí-kok léng Samoa ê koaⁿ-hng ìn-á
ìn-á
Chu-kù
Sāmoa, Muamua Le Atua
"Samoa, niū Siōng-tè tē-it"
Siōng-koa: Amerika Samoa
"Bí-kok léng Samoa"
Chú-khoân kok-ka Bí-kok
Siú-hú Pago Pago
Hêng-chèng tiong-sim Fagatogo
siāng-tōa siâⁿ-chhī Tāfuna
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí, Samoa-gí
Chèng-hú Liân-pang, chóng-thóng-chè, kiōng-hô-kok, khoân-hān úi-jiōng
• chóng-thóng
Joe Biden
• chóng-tok
Lemanu Peleti Mauga
• hù-chóng-tok
Salo Ale
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hōe
Goân-ló-īⁿ
Tāi-gī-īⁿ
Bí-kok Kok-hōe
• Tāi-gī-oân
Amata Coleman Radewagen
Bīn-chek
• Lóng-chóng
77 km2 (30 sq mi)
Jîn-kháu
• 2021 nî kó͘-kè
46,366 (tē 210 miâ)
• Bi̍t-tō͘
670/km2 (1,735.3/sq mi)
GDP (PPP) 2016 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$658 pah-bān
• Pêng-kin
$11,200
Hoè-pè Bí-kim (US$) (USD)
Sî-khu UTC−11:00 (SST)
Sî-kan keh-sek mm/dd/yyyy
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +1-684
ISO 3166 tāi-hō AS
Siōng-téng domain .as