Bí-kok léng Samoa

Bí-kok léng Samoa Chún-chiu
Territory of American Samoa
Teritori o Amerika Sāmoa
Flag of American Samoa.svg Coat of Arms of American Samoa.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Bí-kok léng Samoa ê só͘-chāi
Bí-kok léng Samoa ê só͘-chāi.
Siú-hú Pago Pago

Bí-kok léng Samoa (米國領--, Samoa-gí: Amerika Samoa, Eng-gí: American Samoa), Bí-kok tiàm-tī lâm Thài-pêng-iûⁿ ê 1-tè léng-thó͘, tī Samoa-kok ê tang. Ki-su̍t-siōng lâi kóng, sī bōe-cho͘-chit ê léng-thó͘ (unorganized territory), chóng--sī tùi 1967 nî khai-sí, chit-kóa-á tó-sū tō ū in-ê chū-tī-koân.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái