Bartoszyce Kong-siā

BartoszycePho-lân Warmińsko-mazurskie séng Bartoszycki kūn ê chi̍t ê chng-kha kong-siā (gmina wiejska).

Bartoszyce
—  Kong-siā  —
Kok-ka  Pho-lân
Séng Warmińsko-mazurskie
Kūn Bartoszycki
Hêng-chèng
tiong-sim
Bartoszyce
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 428 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 10,769 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 25.2/km2

Kīn-oá ê kong-siāSiu-kái

Chng-thâuSiu-kái

Chham-oa̍tSiu-kái

Chham-khóSiu-kái  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.