Bulgan Séng (Bông-kó͘-bûn: Булган аймаг; Bông-kó͘ jī-bó: ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭ) sī Bông-kó͘ ê chi̍t-ê séng (aimag); i-ê siú-hú siat tī Bulgan.

Bulgan Séng
Булган аймаг
ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
—  Séng  —

Bulgan Séng ê kî-á
Kî-á
Bulgan Séng ê hui-kì
Hui-kì
Bulgan Séng ê uī-tì
Bulgan Séng ê uī-tì
Kok-ka  Bông-kó͘
Siú-hú Bulgan
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 48,733.00 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 53,655 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 1.1/km2
Sî-khu +8 (UTC+8)

Tē-lí siu-kái

Le̍k-sú siu-kái

Jîn-khaú siu-kái

Bulgan Séng ê bīn-chek lóng-chóng ū 48,733.00 pêng-hong kong-lí; jîn-khaú 53,655 lâng.

Kau-thong siu-kái

Khì-hāu siu-kái

Keng-chè siu-kái

Hêng-chèng-khu siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

Chham-khó siu-kái