Cayman Kûn-tó

Cayman Kûn-tó
Cayman Islands
Flag of the Cayman Islands.svg Coat of arms of the Cayman Islands.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Cayman Kûn-tó ê só͘-chāi
Cayman Kûn-tó ê só͘-chāi.
Siú-hú George Town

Cayman Kûn-tóLiân-ha̍p Ông-kok tiàm-tī Carib-hái ê hái-gōa léng-thó͘. Tōa-Cayman-tó, Sió-Cayman-tó kap Cayman Brac-tó 3-lia̍p tó cho͘-ha̍p chò Cayman Kûn-tó.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái