Chúi-phiô-á

?Chúi-phiô-á
kang--ê, tī seⁿ-thoàⁿ kî-kan
Pó-io̍k chōng-hóng

Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Aves
Bo̍k: Anseriformes
Kho: Anatidae
Sio̍k: Anas
Chéng: A. crecca
Ha̍k-miâ
Anas crecca
Linnaeus, 1758
Subspecies
  • Anas crecca crecca
    Eurasian Common Teal
A-chiu chham Europa ê chúi-phiô-á koh ū Pak Bí-chiu ê ??? (Green-winged Teal)
A-chiu chham Europa ê chúi-phiô-á koh ū Pak Bí-chiu ê ??? (Green-winged Teal)

Chúi-phiô-á sī 1 chióng chiáu-á. Ē poe kàu Tâi-oân hioh-koâⁿ ê chiáu-á tō sī chúi-phiô-á sò͘-liōng siāng chē; ji̍t--sî kui chheng-bān chiah tiàm chúi-bīn hioh-khùn, ná-chhiūⁿ chúi-phiô.

Anas crecca

Sòaⁿ-téng chu-gôanSiu-kái