Chhin Bîn Tóng

Tiong-hôa Bîn-kok ê chèng-tóng

Chhin-bîn-tóng (Hàn-jī: 親民黨; Eng-gí: People First Party, kán-chheng PFP) sī Tiong-hôa Bîn-kok ê chèng-tóng. 2000 nî Tiong-hôa Bîn-kok chóng-thóng soán-kí kiat-sok liáu-āu, Sòng Chhó͘-jû chhòng-li̍p Chhin-bîn-tóng, khiā-sǹg-kóng sī ùi Tiong-kok Kok-bîn Tóng hun-lī--chhut-lâi ê Hoān-nâ sè-le̍k, nn̂g ê chèng-tóng bat ha̍p-chok, phì-lūn-kóng 2004 nî chóng-thóng soán-kí ê Kok-chhin Ha̍p-chok (國親合作), tān-sī oân-á put-sî ē hoat-seng kēng-cheng[1] 2000 nî-tāi, Chhin-bîn-tóng bat chiâⁿ-chò Tiong-hôa Bîn-kok Li̍p-hoat-īⁿ tē 3 tōa chèng-tóng, hiān-chú-sî í-keng chē-lo̍h, chhun tē-hng bîn-ì tāi-piáu ê se̍k-chhù. Chhin-bîn-tóng ê tāi-piáu-sek sī kam-á-sek, (Hôa-gí: 橘色), só͘-í Chhin-bîn-tóng ū-sî-chūn ê hŏng kiò-chò 橘營.

Chhin-bîn-tóng
親民黨
Thâu-lâng Sòng Chhó͘-jû
Khí-chō 2000 nî 3 goe̍h 31 ji̍t​ (24 nî í-chêng)​ (2000-03-31)
Chóng-pō͘  ROC Tâi-pak-chhī
Chèng-tī kng-phó͘ Tiong-phài
Kok-lāi liân-bêng Hoàn-lâm
Sek-chhái      Kam-á-sek
li̍p-hoat úi-oân
0 / 113
ti̍t-hat-chhī chhī-tiúⁿ
0 / 6
ti̍t-hat-chhī gī-oân
1 / 380
koān, chhī tiúⁿ
0 / 16
koān, chhī gī-oân
0 / 532
hiong, tìn, chhī, khu tiúⁿ
0 / 211
hiong, tìn, chhī, khu bîn-ì tāi-piáu
0 / 2,322
chhun, lí tiúⁿ
1 / 7,851
Tóng kî
Bāng-chām
www.pfp.org.tw

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái

Chham-khó Bûn-hiàn

siu-kái
  1. 林楠森 (2016-01-09). "台灣大選:政治版圖的重分配大戰". BBC Tiong-bûn-bāng (ēng Hôa-gí). goân-loē-iông tī 2018-6-26 hőng khó͘-pih.