Chhin Bîn Tóng

Tiong-hôa Bîn-kok ê chèng-tóng

Chhin Bîn Tóng sī tī Tâi-ôan ê 1 ê chèng-tóng.

Chhin Bîn Tóng
親民黨
Thâu-lâng Sòng Chhó͘-jû
Khí-chō 2000 nî 3 goe̍h 31 ji̍t​ (23 nî í-chêng)​ (2000-03-31)
Chóng-pō͘  Tâi-oân Tâi-pak-chhī
Chèng-tī kng-phó͘ Tiong-phài
Kok-lāi liân-bêng Hoàn-lâm
Sek-chhái      Kam-á-sek
li̍p-hoat úi-oân
0 / 113
ti̍t-hat-chhī tiúⁿ
0 / 6
ti̍t-hat-chhī gī-oân
2 / 380
koān, chhī tiúⁿ
0 / 16
koān, chhī gī-oân
4 / 532
hiong, tìn, chhī, khu tiúⁿ
0 / 211
hiong, tìn, chhī, khu bîn-ì tāi-piáu
0 / 2,322
chhun, lí tiúⁿ
1 / 7,851
Tóng kî
Bāng-chām
www.pfp.org.tw

Gōa-pō͘ liân-kiat Siu-kái