Kam-á-sek (柑仔色) sī khoàⁿ-ū-kng pîn-lu̍t siōng kē ê sek-chúi, pho-tn̂g iok-liōng 585-620 nm.

Kam-á-sek
 
About these coordinates     Sek-chúi chō-piau
Hex sam-ha̍p #FF6600
sRGBB  (rgb) (255, 102, 0)
CMYKH   (c, m, y, k) (0, 60, 100, 0)
HSV       (h, s, v) (24°, 100%, 100%)
B: Ki-chún-hòa chò [0–255] (byte)
H: Ki-chún-hòa chò [0–100] (chi̍t-pah)