Phra Bat Somdet Paramindr Maha Chulalongkorn Phra Chula Chom Klao Chao Yu Hua (Thài-kok-gí: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 1853 nî 9 goe̍h 20 ji̍t – 1910 nî 10 goe̍h 23 ji̍t), mā thang kiò chò Rama 5-sè, pún-miâ Chulalongkorn (จุฬาลงกรณ์), sī Siām-lô (Thài-kok) Rattanakosin Ông-kok ê kok-ông, mā sī Chakri Ông-tiâu ê tē 5 tāi kun-chú. 1868 nî kàu 1910 nî chāi-ūi.

Chulalongkorn
จุฬาลงกรณ์
Siam-lô kok-ông
Chāi-ūi 1868 nî 10 goe̍h 1 ji̍t – 1910 nî 10 goe̍h 23 ji̍t
Tài-koan-sek 1868 nî 11 goe̍h 11 ji̍t
Chêng-jīm Mongkut
Kè-jīm Vajiravudh
Jī-ông Wichaichan (1868–1885)
Choân-miâ
Phra Bat Somdet Paramindr Maha Chulalongkorn Phra Chula Chom Klao Chao Yu Hua
Ông-sek Chakri Ông-tiâu
Lāu-pē Mongkut
Lāu-bú Debsirindra
Chhut-sì 1853 nî 9 goe̍h 20 ji̍t(1853-09-20)
Siam-lô Bangkok
Kòe-sin 1910 nî 10 goe̍h 23 ji̍t (57 hòe)
Siam-lô Bangkok
Chhiam-miâ

I sī Thài-kok hiān-tāi-hoà ê chhoā-thâu-chiá.