Phra Bat Somdet Phra Ramathibodi Si Sinthra Maha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua (Thài-kok-gí: พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 1880 nî 1 goe̍h 1 ji̍t – 1925 nî 11 goe̍h 26 ji̍t), mā thang kiò chò Rama 6-sè, pún-miâ Vajiravudh (วชิราวุธ), sī Siām-lô (Thài-kok) Rattanakosin Ông-kok ê kok-ông, mā sī Chakri Ông-tiâu ê tē 6 tāi kun-chú. 1910 nî kàu 1925 nî chāi-ūi.

Vajiravudh
วชิราวุธ
Siam-lô kok-ông
Chāi-ūi 1910 nî 10 goe̍h 23 ji̍t – 1925 nî 11 goe̍h 26 ji̍t
Tài-koan-sek 1910 nî 11 goe̍h 11 ji̍t
Chêng-jīm Chulalongkorn
Kè-jīm Prajadhipok
Phoè-ngó͘ Sucharit Suda
Lakshamilavan
Indrasakdi Sachi
Suvadhana
Choân-miâ
Phra Bat Somdet Phra Ramathibodi Si Sinthra Maha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua
Ông-sek Chakri Ông-tiâu
Lāu-pē Chulalongkorn
Lāu-bú Saovabha Phongsri
Chhut-sì 1881 nî 1 goe̍h 1 ji̍t(1881-01-01)
Siam-lô Bangkok
Kòe-sin 1925 nî 11 goe̍h 26 ji̍t (44 hòe)
Siam-lô Bangkok
Chhiam-miâ