Cook Kûn-tó (Cook Kûn-tó Māori-gí: Kūki 'Āirani), tī lâm Thài-pêng-iûⁿ ê 1-ê New Zealand i-lāi-tē. 1965 nî 8 goe̍h 4 hō khai-sí si̍t-si chū-tī. Hām New Zealand chi-kan ū chū-iû kiat-ha̍p ê chèng-tī koan-hē.

Cook Kûn-tó
Cook Islands
Kūki 'Āirani
Cook Kûn-tó kî-á
kok-kî
Cook Kûn-tó kok-hui
kok-hui
Kok-koa: Te Atua Mou E
"Siōng-tè sī chin-lí"
Tē-ūi New Zealand Ông-kok ê kò͘-sêng-kok
New Zealand ê liân-hē-pang
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Avarua
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí, Cook Kûn-tó Māori-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hoē-chè, kun-chú li̍p-hiàn
• kok-ông
Charles 3-sè
• kok-ông tāi-piáu
Tom Marsters
• chóng-lí
Mark Brown
• Thâu-lâng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
Tou Travel Ariki
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
236.7 km2 (91.4 sq mi)
Jîn-kháu
• 2016 nî phó͘-cha
17,459 (tē 223 miâ)
• Bi̍t-tō͘
42/km2 (108.8/sq mi) (tē 138 miâ)
GDP (bêng-gī) 2020 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$384,000,000
• Pêng-kin
$21,994
Hoè-pè New Zealand dollar (NZD)
Cook Kûn-tó dollar
Sî-khu UTC-10 (CKT)
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +682
ISO 3166 tāi-hō CK
Siōng-téng domain .ck

Tē-lí seng-thài siu-kái

 

Cook Kûn-tó chi-kan hn̄g-kīn siāng chē chha 1400 km. Chit 15 ê tó pun-chò lâm-pak 2 cho͘. Lâm hit cho͘ pau-koah Aitutaki, Atiu, Mangaia, Manuae, Mauke, Mitiaro, Palmerston, Rarotonga, Takutea téng 9-ê tó. Kî-tiong Rarotonga, Mangaia, Mauke, Atiu, kap Mitiaro sī hóe-soaⁿ-tó. Chhun--ê hām pak hit cho͘ lóng-sī san-ô͘-tó. Pak ū Manihiki, Nassau, Penrhyn-tó (Tongareva, Mangarongaro), Pukapuka, Rakahanga, Suwarrow (Suvorov). (Ū bûn-hiàn chiong Palmerston kui pak hit cho͘.)

Jîn-kháu siu-kái

Polynesia-lâng ûi-chú. Kap New Zealand ê Maori-lâng gí-giân hiat-thóng te̍k-pia̍t chhin.

Keng-chè siu-kái

Lông-gia̍p, khin-kang-gia̍p, koan-kong-gia̍p. Khì New Zealand chò kang.

Le̍k-sú siu-kái

James Cook chûn-tiúⁿ tī 1773 nî, 1774 nî, kap 1777 nî bat pài-hóng chin chē tó.