Darkhan-Uul Séng (Bông-kó͘-bûn: Дархан-Уул аймаг; Bông-kó͘ jī-bó: ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠶᠢᠮᠠᠭ) sī Bông-kó͘ ê chi̍t-ê séng (aimag); i-ê siú-hú siat tī Darkhan.

Darkhan-Uul Séng
Дархан-Уул аймаг
ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
—  Séng  —

Darkhan-Uul Séng ê kî-á
Kî-á
Darkhan-Uul Séng ê hui-kì
Hui-kì
Darkhan-Uul Séng ê uī-tì
Darkhan-Uul Séng ê uī-tì
Kok-ka  Bông-kó͘
Siú-hú Darkhan
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 3,275.00 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 94,625 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 28.89/km2
Sî-khu +8 (UTC+8)

Tē-lí siu-kái

Le̍k-sú siu-kái

Jîn-khaú siu-kái

Darkhan-Uul Séng ê bīn-chek lóng-chóng ū 3,275.00 pêng-hong kong-lí; jîn-khaú 94,625 lâng.

Kau-thong siu-kái

Khì-hāu siu-kái

Keng-chè siu-kái

Hêng-chèng-khu siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

Chham-khó siu-kái