Chô Phi

(Tùi Gūi Bûn-tè choán--lâi)

Chô Phi (曹丕; 187 nî  – 226 nî 6 goe̍h 29 ji̍t), piáu-jī Chú-hoân (子桓), sè-miâ Bûn-hông-tè (文皇帝), āu-sè hō-chòe Gūi Bûn-tè (魏文帝). I sī Tiong-kok Sam-kok sî-tāi Gūi-kok ê khai-kok hông-tè. In pē-bú sī Chô Chhò kah Bú-soan Hông-hiō.

Chô Phi.