Govi-Altai Séng (Bông-kó͘-bûn: Говь-Алтай аймаг; Bông-kó͘ jī-bó: ᠭᠣᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢᠠᠶᠢᠮᠠᠭ) sī Bông-kó͘ ê chi̍t-ê séng (aimag); i-ê siú-hú siat tī Altai.

Govi-Altai Séng
Говь-Алтай аймаг
ᠭᠣᠪᠢ ᠠᠯᠲᠠᠢᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
—  Séng  —
Govi-Altai Séng ê kî-á
Kî-á
Govi-Altai Séng ê hui-kì
Hui-kì
Govi-Altai Séng ê uī-tì
Govi-Altai Séng ê uī-tì
Kok-ka  Bông-kó͘
Siú-hú Altai
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 141,447.67 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 53,590 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 0.38/km2
Sî-khu +8 (UTC+8)

Tē-lí

siu-kái

Le̍k-sú

siu-kái

Jîn-khaú

siu-kái

Govi-Altai Séng ê bīn-chek lóng-chóng ū 141,447.67 pêng-hong kong-lí; jîn-khaú 53,590 lâng.

Kau-thong

siu-kái

Khì-hāu

siu-kái

Keng-chè

siu-kái

Hêng-chèng-khu

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái

Chham-khó

siu-kái