ISO 3166-2:AT

ISO 3166-2:AT sī chi̍t-thò ISO ê piau-chún, koà tiàm ISO 3166-2 ē-kha, iōng-lâi pian-bé Tang-kok ê liân-pang-chiu.

Pian-béSiu-kái

 
Tang-kok liân-pang-chiu tē-tô͘ kap ISO 3166-2 pian-bé.
PIan-bé Miâ
AT-1 Burgenland
AT-2 Kärnten
AT-3 Niederösterreich
AT-4 Oberösterreich
AT-5 Salzburg
AT-6 Steiermark
AT-7 Tirol
AT-8 Vorarlberg
AT-9 Wien