"Caesar" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Caesar (khu-pia̍t-ia̍h).

Gaius Julius Caesar (Latin-gí IPA: [ˈgaːius ˈjuːlius ˈkaɪsar]; chiân 100 nî 7 goe̍h 13 ji̍t – chiân 44 nî 3 goe̍h 15 ji̍t[1]) sī Lô-má Kiōng-hô-kok ê kun-sū kiam chèng-tī thâu-lâng, sī Lô-má tùi kiōng-hô-kok chóan-piàn sêng Lô-má Té-kok ê koan-kiān jîn-bu̍t.

Caesar ê tâng-siōng.

Caesar gôan-pún sī chham kî-thaⁿ ê siú-léng kiōng-tī Lô-má. I āu-lâi sut-niá Lô-má kun-tūi cheng-ho̍k Gallia, ji̍p-chhim Britain. Tī chiân 49 nî ê sî-chūn, i hoat-khí lāi-chiàn, khòng-chè kui-ê Lô-má Kiōng-hô.

Chiân 44 nî, Caesar hō͘ chi̍t kóa gôan-ló chhì-sat sí-bông. Sui-jiân chhì-sat Caesar sī ūi tio̍h beh chó͘-tòng Caesar ê to̍k-chhâi thóng-tī, m̄-koh Lô-má soah iū koh lāi-chiàn, tè-bé Gaius Octavius tit tio̍h léng-tō-khôan, jî-chhiáⁿ kái chheng hông-tè.

Chù-sek

siu-kái
  1. Caesar chhut-sì chham kòe-sin ê sî-kan iáu-ū cheng-lūn.