Kàu-hông Benedictus 6-sè

Benedictus 6-sè (?  – 974 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-134 jīm kàu-hông; tī 973 nî kàu 974 nî chāi-ūi.

Benedictus 6-sè
Kàu-hông Benedictus 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 13-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 7-sè