Ioannes 13-sè (?  – 972 nî 9 goe̍h 6 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-133 jīm kàu-hông; tī 965 nî kàu 972 nî chāi-ūi.

Ioannes 13-sè
Kàu-hông Ioannes 13-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Benedictus 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Benedictus 6-sè