Kàu-hông Callistus 3-sè

Callistus 3-sè (1378 nî 12 goe̍h 31 ji̍t – 1458 nî 8 goe̍h 6 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-209 jīm kàu-hông; tī 1455 nî kàu 1458 nî chāi-ūi.

Callistus 3-sè
Kàu-hông Callistus 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Nicolaus 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pius 2-sè