Kàu-hông Clemens 14-sè

Clemens 14-sè (1705 nî 10 goe̍h 31 ji̍t – 1774 nî 9 goe̍h 22 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-249 jīm kàu-hông; tī 1769 nî kàu 1774 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Clemens 14-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1769 nî 5 goe̍h 19 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1774 nî 9 goe̍h 22 ji̍t
Chêng-jīm Clemens 13-sè
Kè-jīm Pius 6-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng iok 1731 nî
Su-kàu/chú-kàu 1769 nî 5 goe̍h 28 ji̍t
Federico Marcello Lante Montefeltro Della Rovere seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1759 nî 9 goe̍h 24 ji̍t
Clemens 13-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli
Chhut-sì 1705 nî 10 goe̍h 31 ji̍t(1705-10-31)
Kàu-hông-léng Santarcangelo di Romagna
Kòe-sin 1774 nî 9 goe̍h 22 ji̍t (68 hòe)
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Bûn-chiong Kàu-hông Clemens 14-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Clemens 14-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Clemens 13-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pius 6-sè