Pius 6-sè (1717 nî 12 goe̍h 25 ji̍t – 1799 nî 8 goe̍h 29 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-250 jīm kàu-hông; tī 1775 nî kàu 1799 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Pius 6-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 1775 nî 2 goe̍h 15 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 1799 nî 8 goe̍h 29 ji̍t
Chêng-jīm Clemens 14-sè
Kè-jīm Pius 7-sè
sèng-chit
Sū-kai/Sū-sèng 1758 nî
Su-kàu/chú-kàu 1775 nî 2 goe̍h 22 ji̍t
Gian Francesco Albani seng-sū
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 1773 nî 4 goe̍h 26 ji̍t
Clemens 14-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Giovanni Angelo Braschi
Chhut-sì 1717 nî 12 goe̍h 25 ji̍t(1717-12-25)
Kàu-hông-léng Cesena
Kòe-sin 1799 nî 8 goe̍h 29 ji̍t (81 hòe)
Hoat-kok Valence
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Keh-giân Floret in Domo Domini
Bûn-chiong Kàu-hông Pius 6-sè--ê bûn-chiong
Kàu-hông Pius 6-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Clemens 14-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Pius 7-sè