Kàu-hông Sergius 3-sè

Sergius 3-sè (?  – 911 nî 4 goe̍h 14 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-119 jīm kàu-hông; tī 904 nî kàu 911 nî chāi-ūi.

Sergius 3-sè
Kàu-hông Sergius 3-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Leo 5-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Anastasius 3-sè