Leo 5-sè (?  – 904 nî 2 goe̍h) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-118 jīm kàu-hông; tī 903 nî kàu 903 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Leo 5-sè
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 903 nî 7 goe̍h
kàu-hông lī-jīm 903 nî 9 goe̍h
Chêng-jīm Benedictus 4-sè
Kè-jīm Sergius 3-sè
Kò-jîn chu-sìn
Pún-miâ Leo
Chhut-sì ?
Kàu-hông-léng Ardea Priapi
Kòe-sin 904 nî 2 goe̍h
Kàu-hông-léng Lô-má
Kok-che̍k Kàu-hông-léng
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Kàu-hông Leo 5-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Benedictus 4-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Sergius 3-sè