chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 9 sè-kí | 10 sè-kí | 11 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 870 nî-tāi | 880 nî-tāi | 890 nî-tāi | 900 nî-tāi | 910 nî-tāi | 920 nî-tāi | 930 nî-tāi
: 898 nî | 899 nî | 900 nî | 901 nî | 902 nî | 903 nî | 904 nî | 905 nî | 906 nî | 907 nî | 908 nî
903 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sut
kàu
Kùi-hāi
Gregorius le̍k 903 nî
CMIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 5 kang
Hu̍t-le̍k 1447 nî
Tō-kàu-le̍k 3600 nî
Hoê-le̍k 290~291
Hông-kì 1563 nî
Tân-kì 3236 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4663~4664


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 958 – 959
- Shaka Samvat 825 – 826
Iran le̍k 281 – 282
Runic le̍k 1153
Assyria le̍k 5653 nî
Ethiopia le̍k 897~898

903 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 903 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 903 nî