chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 870 nî-tāi | 880 nî-tāi | 890 nî-tāi | 900 nî-tāi | 910 nî-tāi | 920 nî-tāi | 930 nî-tāi
: 895 nî | 896 nî | 897 nî | 898 nî | 899 nî | 900 nî | 901 nî | 902 nî | 903 nî | 904 nî | 905 nî
900 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-bī
kàu
Keng-sin
Gregorius le̍k 900 nî
CM
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1444 nî
Tō-kàu-le̍k 3597 nî
Hoê-le̍k 287~288
Hông-kì 1560 nî
Tân-kì 3233 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4660~4661


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 955 – 956
- Shaka Samvat 822 – 823
Iran le̍k 278 – 279
Runic le̍k 1150
Assyria le̍k 5650 nî
Ethiopia le̍k 894~895

900 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 900 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 900 nî