chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi | 830 nî-tāi | 840 nî-tāi | 850 nî-tāi
: 820 nî | 821 nî | 822 nî | 823 nî | 824 nî | 825 nî | 826 nî | 827 nî | 828 nî | 829 nî | 830 nî
825 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sîn
kàu
It-sū
Gregorius le̍k 825 nî
DCCCXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1369 nî
Tō-kàu-le̍k 3522 nî
Hoê-le̍k 209~210
Hông-kì 1485 nî
Tân-kì 3158 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4585~4586


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 880 – 881
- Shaka Samvat 747 – 748
Iran le̍k 203 – 204
Runic le̍k 1075
Assyria le̍k 5575 nî
Ethiopia le̍k 819~820

825 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 825 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 825 nî