chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi | 830 nî-tāi | 840 nî-tāi | 850 nî-tāi
: 815 nî | 816 nî | 817 nî | 818 nî | 819 nî | 820 nî | 821 nî | 822 nî | 823 nî | 824 nî | 825 nî
820 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-hāi
kàu
Keng-chú
Gregorius le̍k 820 nî
DCCCXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1364 nî
Tō-kàu-le̍k 3517 nî
Hoê-le̍k 204~205
Hông-kì 1480 nî
Tân-kì 3153 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4580~4581


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 875 – 876
- Shaka Samvat 742 – 743
Iran le̍k 198 – 199
Runic le̍k 1070
Assyria le̍k 5570 nî
Ethiopia le̍k 814~815

820 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 820 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 820 nî