chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi | 830 nî-tāi | 840 nî-tāi | 850 nî-tāi
: 817 nî | 818 nî | 819 nî | 820 nî | 821 nî | 822 nî | 823 nî | 824 nî | 825 nî | 826 nî | 827 nî
822 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Sin-thiú
kàu
Jîm-în
Gregorius le̍k 822 nî
DCCCXXII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1366 nî
Tō-kàu-le̍k 3519 nî
Hoê-le̍k 206~207
Hông-kì 1482 nî
Tân-kì 3155 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4582~4583


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 877 – 878
- Shaka Samvat 744 – 745
Iran le̍k 200 – 201
Runic le̍k 1072
Assyria le̍k 5572 nî
Ethiopia le̍k 816~817

822 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō Siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá Siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 822 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 822 nî