chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 860 nî-tāi | 870 nî-tāi | 880 nî-tāi | 890 nî-tāi | 900 nî-tāi | 910 nî-tāi | 920 nî-tāi
: 890 nî | 891 nî | 892 nî | 893 nî | 894 nî | 895 nî | 896 nî | 897 nî | 898 nî | 899 nî | 900 nî
895 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-în
kàu
It-báu
Gregorius le̍k 895 nî
DCCCXCV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1439 nî
Tō-kàu-le̍k 3592 nî
Hoê-le̍k 282~283
Hông-kì 1555 nî
Tân-kì 3228 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4655~4656


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 950 – 951
- Shaka Samvat 817 – 818
Iran le̍k 273 – 274
Runic le̍k 1145
Assyria le̍k 5645 nî
Ethiopia le̍k 889~890

895 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 895 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 895 nî