Kàu-hông Benedictus 4-sè

Benedictus 4-sè (?  – 903 nî ) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-117 jīm kàu-hông; tī 900 nî kàu 903 nî chāi-ūi.

Benedictus 4-sè
Kàu-hông Benedictus 4-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Ioannes 9-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Leo 5-sè