chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 9 sè-kí | 10 sè-kí | 11 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 880 nî-tāi | 890 nî-tāi | 900 nî-tāi | 910 nî-tāi | 920 nî-tāi | 930 nî-tāi | 940 nî-tāi
: 906 nî | 907 nî | 908 nî | 909 nî | 910 nî | 911 nî | 912 nî | 913 nî | 914 nî | 915 nî | 916 nî
911 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-ngó͘
kàu
Sin-bī
Gregorius le̍k 911 nî
CMXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 5 kang
Hu̍t-le̍k 1455 nî
Tō-kàu-le̍k 3608 nî
Hoê-le̍k 298~299
Hông-kì 1571 nî
Tân-kì 3244 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4671~4672


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 966 – 967
- Shaka Samvat 833 – 834
Iran le̍k 289 – 290
Runic le̍k 1161
Assyria le̍k 5661 nî
Ethiopia le̍k 905~906

911 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 911 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 911 nî