chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 9 sè-kí | 10 sè-kí | 11 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 880 nî-tāi | 890 nî-tāi | 900 nî-tāi | 910 nî-tāi | 920 nî-tāi | 930 nî-tāi | 940 nî-tāi
: 910 nî | 911 nî | 912 nî | 913 nî | 914 nî | 915 nî | 916 nî | 917 nî | 918 nî | 919 nî | 920 nî
915 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sut
kàu
It-hāi
Gregorius le̍k 915 nî
CMXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 5 kang
Hu̍t-le̍k 1459 nî
Tō-kàu-le̍k 3612 nî
Hoê-le̍k 302~303
Hông-kì 1575 nî
Tân-kì 3248 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4675~4676


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 970 – 971
- Shaka Samvat 837 – 838
Iran le̍k 293 – 294
Runic le̍k 1165
Assyria le̍k 5665 nî
Ethiopia le̍k 909~910

915 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 915 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 915 nî