chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 9 sè-kí | 10 sè-kí | 11 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 880 nî-tāi | 890 nî-tāi | 900 nî-tāi | 910 nî-tāi | 920 nî-tāi | 930 nî-tāi | 940 nî-tāi
: 912 nî | 913 nî | 914 nî | 915 nî | 916 nî | 917 nî | 918 nî | 919 nî | 920 nî | 921 nî | 922 nî
917 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-chú
kàu
Teng-thiú
Gregorius le̍k 917 nî
CMXVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 5 kang
Hu̍t-le̍k 1461 nî
Tō-kàu-le̍k 3614 nî
Hoê-le̍k 304~305
Hông-kì 1577 nî
Tân-kì 3250 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4677~4678


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 972 – 973
- Shaka Samvat 839 – 840
Iran le̍k 295 – 296
Runic le̍k 1167
Assyria le̍k 5667 nî
Ethiopia le̍k 911~912

917 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 917 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 917 nî