chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 9 sè-kí | 10 sè-kí | 11 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 890 nî-tāi | 900 nî-tāi | 910 nî-tāi | 920 nî-tāi | 930 nî-tāi | 940 nî-tāi | 950 nî-tāi
: 916 nî | 917 nî | 918 nî | 919 nî | 920 nî | 921 nî | 922 nî | 923 nî | 924 nî | 925 nî | 926 nî
921 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 921 nî
CMXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 5 kang
Hu̍t-le̍k 1465 nî
Tō-kàu-le̍k 3618 nî
Hoê-le̍k 308~309
Hông-kì 1581 nî
Tân-kì 3254 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4681~4682


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 976 – 977
- Shaka Samvat 843 – 844
Iran le̍k 299 – 300
Runic le̍k 1171
Assyria le̍k 5671 nî
Ethiopia le̍k 915~916

921 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 921 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 921 nî