chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 9 sè-kí | 10 sè-kí | 11 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 890 nî-tāi | 900 nî-tāi | 910 nî-tāi | 920 nî-tāi | 930 nî-tāi | 940 nî-tāi | 950 nî-tāi
: 918 nî | 919 nî | 920 nî | 921 nî | 922 nî | 923 nî | 924 nî | 925 nî | 926 nî | 927 nî | 928 nî
923 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-ngó͘
kàu
Kùi-bī
Gregorius le̍k 923 nî
CMXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 5 kang
Hu̍t-le̍k 1467 nî
Tō-kàu-le̍k 3620 nî
Hoê-le̍k 310~311
Hông-kì 1583 nî
Tân-kì 3256 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4683~4684


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 978 – 979
- Shaka Samvat 845 – 846
Iran le̍k 301 – 302
Runic le̍k 1173
Assyria le̍k 5673 nî
Ethiopia le̍k 917~918

923 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 923 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 923 nî