Zacharias (?  – 752 nî 3 goe̍h 15 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê tē-91 jīm kàu-hông; tī 741 nî kàu 752 nî chāi-ūi.

Kàu-hông

Zacharias
Kàu-hông
kàu-hông chiū-jīm 741 nî 12 goe̍h 3 ji̍t ia̍h 12 goe̍h 5 ji̍t
kàu-hông lī-jīm 752 nî 3 goe̍h
Chêng-jīm Gregorius 3-sè
Kè-jīm Stephanus 2-sè
sèng-chit
Su-kàu/chú-kàu 741 nî 12 goe̍h 4 ji̍t ia̍h 12 goe̍h 6 ji̍t
Chhu-ki-kheng jīm-bēng 732 nî 4 goe̍h 12 ji̍t
Gregorius 3-sè jīm-bēng
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 679 nî
Tang Lô-má Tè-kok Calabria Santa Severina
Kòe-sin 752 nî 3 goe̍h 15 ji̍t (73 hòe)
Lombard Ông-kok Lô-má
Kok-che̍k Tang Lô-má Tè-kok
Kàu-phài/kàu-hoē Thian-chú-kàu
Sèng-jîn
Kì-liām-ji̍t 3 goe̍h 15 ji̍t
Chông-kèng kàu-phài Lô-má Thian-chú-kàu
Tang Chèng-kàu
Kàu-hông Zacharias
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Gregorius 3-sè
Kàu-hông Kè-sio̍k
Tòng-soán kàu-hông Stephanus