Sè-kí: 7 sè-kí · 8 sè-kí · 9 sè-kí
Nî-tāi: 730 nî-tāi 740 nî-tāi · 750 nî-tāi · 760 nî-tāi 770 nî-tāi
: 747 748 749 750 751 · 752 nî · 753 754 755 756 757

Sū-kiāⁿSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Irene, Byzantine Tè-kok chèng-tī-chiá. Byzantine hông-tè. 803 nî kòe-sin.

Kòe-sinSiu-kái

Siong-koanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 752 nî