chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 720 nî-tāi | 730 nî-tāi | 740 nî-tāi | 750 nî-tāi | 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi
: 750 nî | 751 nî | 752 nî | 753 nî | 754 nî | 755 nî | 756 nî | 757 nî | 758 nî | 759 nî | 760 nî
755 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-ngó͘
kàu
It-bī
Gregorius le̍k 755 nî
DCCLV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1299 nî
Tō-kàu-le̍k 3452 nî
Hoê-le̍k 137~138
Hông-kì 1415 nî
Tân-kì 3088 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4515~4516


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 810 – 811
- Shaka Samvat 677 – 678
Iran le̍k 133 – 134
Runic le̍k 1005
Assyria le̍k 5505 nî
Ethiopia le̍k 749~750

755 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 755 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 755 nî