chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 720 nî-tāi | 730 nî-tāi | 740 nî-tāi | 750 nî-tāi | 760 nî-tāi | 770 nî-tāi | 780 nî-tāi
: 752 nî | 753 nî | 754 nî | 755 nî | 756 nî | 757 nî | 758 nî | 759 nî | 760 nî | 761 nî | 762 nî
757 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Péng-sin
kàu
Teng-iú
Gregorius le̍k 757 nî
DCCLVII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1301 nî
Tō-kàu-le̍k 3454 nî
Hoê-le̍k 139~140
Hông-kì 1417 nî
Tân-kì 3090 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4517~4518


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 812 – 813
- Shaka Samvat 679 – 680
Iran le̍k 135 – 136
Runic le̍k 1007
Assyria le̍k 5507 nî
Ethiopia le̍k 751~752

757 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 757 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 757 nî