Kàu-hông Stephanus 2-sè

Stephanus 2-sè (?  – 752 nî 3 goe̍h 25 ji̍t) sī Lô-má Thian-chú-kàu ê chi̍t ê kàu-hông. I tī 752 nî 3 goe̍h 23 ji̍t tòng-soán, m̄-kò tī saⁿ kang í-āu koè-sin

Stephanus 2-sè
Kàu-hông Stephanus 2-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Zacharias
Kàu-hông Kè-sio̍k
Stephanus 3-sè