Ko-sok thih-lō͘

(Tùi Ko-sok-thih-lō· choán--lâi)

Ko-sok-thih-lō· sī chi̍t-chióng sî-sok chhiau-kòe 200 kong-lí he̍k-chiá sī 125 eng-lí ê thih-lō· hē-tóng.

Hoat-kok TGV lia̍t-chhia

Le̍k-sú

siu-kái

1964 nî Ji̍p-pún sin-kàn-soàⁿ khai-sí êng-gia̍p, sī sè-kài tē-it-tiâu Ko-sok-thih-lō·.

Kok-kok ê Ko-sok-thih-lō·

siu-kái