?Lâm Chiàⁿ Hái-ang
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Cetacea
A-bo̍k: Mysticeti
Kho: Balaenidae
Sio̍k: Eubalaena
Chéng: E. australis
Desmoulins, 1822
Ha̍k-miâ
Eubalaena australis
Lâm Chiàⁿ Hái-ang hun-pò͘ tô͘
Lâm Chiàⁿ Hái-ang hun-pò͘ tô͘

Lâm Chiàⁿ Hái-ang, sio̍k-tī Balaenidae kho ê ū keng-chhiu ê hái-ang.

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

Cetacean Specialist Group (1996). Eubalaena australis. 2006 nî IUCN Siū Ui-hia̍p Bu̍t-chéng Âng Miâ-toaⁿ. IUCN 2006. 2006/06/25 chih-chiap.

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Eubalaena australis