Lūi-pia̍t:An-ki-sng

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī An-ki-sng.

Tī "An-ki-sng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 21 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 21 ia̍h.