Lūi-pia̍t:Mississippi ê chiu-kip kong-lō͘

Tī "Mississippi ê chiu-kip kong-lō͘" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 86 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 86 ia̍h.